U petak 17. studenog 2017. u Laboratoriju za psihologijska istraživanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta provedena je druga po redu fokus grupa na temu istraživačke etike i integriteta.  

Projekt Mapping Normative Frameworks of EThics and Integrity of Research je projekt Obzora 2020 u okviru poziva „Znanost za i s društvom“, a za cilj ima stvoriti mrežnu platformu (open-ethics.org). Na toj platformi bit će dostupni podatci o pravnom okviru za znanstvenu čestitost i znanstvenu etiku, edukacijski materijali i opisi slučajeva. U izgradnji mrežne platforme ključan je doprinos svih dionika u znanosti. Da bi se dobio bolji uvid u potrebe različitih dionika u europskoj znanosti, projekt EnTIRE provodi fokus grupe u nekoliko europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku. Do sada su po dvije fokus grupe održane na Sveučilištu u Splitu i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Više informacija o projektu dostupno je na mrežnoj stranici projekta.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište