Zagreb, (IKA) – Hrvatsko katoličko sveučilište organizira predavanje “How to Win the Most Votes and Still Lose a U.S. Presidnetial Election?”. Predavanje će održati savjetnik za politiku pri Veleposlanstvu SAD-a David C. Allen u srijedu, 17. listopada u 15 sati u dvorani 302 HKS-a, Ilica 242.

Preuzeto sa: http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=145087

 

Hrvatsko katoličko sveučilište