U subotu 6. studenog 2021. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održan je QUATE Hrvatska (Quality Assurance, Training and Examinations), test sposobnosti koji se održava na razini Europe kao jedan od edukacijskih projekta Europske federacije citoloških društava (EFCS).

Organizatori ovog međunarodnog ispita bili su Hrvatsko društvo za kliničku citologiju Hrvatskog liječničkog zbora, QUATE povjerenstvo EFCS-a i Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Ispit kojim se objektivno procjenjuje sposobnost laboratorijskih djelatnika, citoskrinera i citotehnologa polagalo je 16 kandidatkinja, 13 iz Hrvatske, te po jedna kandidatkinja iz Austrije, Danske i Rusije.

Polaganjem QUATE testa kandidati stječu europsku (EFCS) diplomu u području skriniranja PAPA testa te pridonose postizanju visokog standarda u provođenju probira za rak vrata maternice.

Organizacijski odbor QUATE Hrvatska činile su doc.prim.dr.sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, generalna tajnica EFCS-a, predsjednica Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ, Klinički bolnički centar Rijeka i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prim. dr.sc. Sandra Moslavac, zamjenica glavnog ravnatelja Specijalne bolnice Agram, Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta i dr. Leila Perković, Specijalna bolnica Agram.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište