Select Page

Hrvatsko katoličko sveučilište danas se prisjeća svog nastanka. Prije deset godina, na današnji dan 6. siječnja 2005., zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić Dekretom je uspostavio Povjerenstvo za osnivanje katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Sljedećeg dana imenovao je Povjerenstvo u sastavu dr. sc. Ivan Šaško (predsjednik), dr. sc. Ivan Koprek (potpredsjednik), mr. sc. Gordan Črpić, dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Maja Štambuk.