U ponedjeljak 3. prosinca 2018. . godine u Sveučilišnoj kapeli Hrvatskog katoličkog sveučilišta s početkom u 7 sati održala se prva misa zornica. Euharistijsko slavlje predvodio je Sveučilišni kapelan Odilon Singbo u koncelebraciji s doc. dr. sc. Krunoslavom Novakom i rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem.

Nakon euharistijskog slavlja sve prisutne vlč. Odilon pozvao je na prigodno druženje u Vijećnicu Sveučilišta koje su pripremili volonteri Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Ukoliko danas niste stigli doći, mise zornice održavat će se svakog ponedjeljka u 7 sati u našoj Sveučilišnoj kapeli.

Hrvatsko katoličko sveučilište