Papinski institut za starokršćansku arheologiju  iz Rima i Hrvatsko katoličko sveučilište potpisali su Memorandum o suradnji. Memorandum se odnosi na razmjenu istraživača, razmjenu profesora i studenata, razmjenu znanstveno-nastavnih didaktičkih materijala, zajedničke istraživačke aktivnosti te na tehničku i/ili obrazovnu pomoć. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište