Međunarodni znanstveni skup „Slavonski dijalekt“, dvadeseti po redu, a u okviru manifestacije „Šokačka rič“, održan je 4. studenoga 2022. u Vinkovcima. Skup, koji je već poznat i široj javnosti, ove je godine kroz više sesija obuhvatio izlaganja koja se s različitih pogleda bave slavonskim dijalektom.

Među gotovo tridesetak izlagača na skupu su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Filip Galović s Odjela za sociologiju te Tihana Lucić, studentica 2. godine diplomskoga studija sociologije. Profesor Galović u temi „Dvije-tri o nekim govorima zapadne Posavine danas“ istaknuo je današnje značajke govora desetak naselja zapadne Posavine, koji su ili davno istraženi ili nisu istraženi, pa će pisana forma članka konačno upotpuniti slabo poznate govore toga područja, a koji se mnogim arhaičnim posebnostima ističu unutar štokavskoga narječja. Studentica Tihana Lucić u izlaganju „O nekim leksičkim karakteristikama u govoru Otoka kod Vinkovaca“ posvetila se, na temelju vlastita terenskoga rada, pojedinim riječima u govoru Otoka pored Vinkovaca utvrdivši bogatstvo i raznolikost (praslavenske riječi, orijentalizmi, germanizmi, hungarizmi itd.). Premda su izlaganja trebali održati i izv. prof. dr. sc. Mario Bara s temom „Jezični tragovi panonskih Slavena i njihove poveznice s podunavskim Šokcima“ te studentica 1. godine diplomskoga studija sociologije Lucija Mirković s temom „Iz leksika govora Trnave“, bili su spriječeni sudjelovati, no pisane će radove iznijeti u novome zborniku s ovoga skupa.

U okviru skupa predstavljen je zbornik s lanjskoga susreta. Jedna od recenzentica, prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, najveći autoritet u okviru slavonskoga dijalekta, podvukla je prinos objavljenih radova te u više navrata naglasila značaj izv. prof. dr. sc. Filipa Galovića u hrvatskoj dijalektologiji, posebice u istraživanju i opisivanju mjesnih govora područja Slavonije, spomenuvši pritom i studente Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta koje je zainteresirao, temeljito izgradio te usmjerio na detaljna proučavanja naših mjesnih govora.

Uz mnoga druga i bitna događanja u okviru ove manifestacije, ovaj je jubilarni skup „Slavonski dijalekt“ donio vrijedne rezultate – kako u proučavanju, tako i u popularizaciji domaće riječi.

Hrvatsko katoličko sveučilište