U Zagrebu se u utorak 28. lipnja 2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u suorganizaciji Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) i COST Akcije 19121 GoodBrother on Privacy-Aware Audio and Video-Based Applications for Active and Assisted Living (AAL) održava međunarodna konferencija pod nazivom Privacy-friendly and trustworthy technology for society.

 

Konferencija za cilj ima promicanje znanja o ključnim etičkim konceptima kao što su privatnost, povjerenje i transparentnost ambijentalno asistirajućih tehnologija za aktivno življenje (AAL), doprinoseći razvoju novih koncepata i tematika kao što su privatnost u dizajnu, transparentnost u dizajnu i personalizirana transparentnost. Trenutna pandemija je još više povećala potrebu za ulaganjem u AAL. Zahvaljujući velikom potencijalu u omogućavanju skrbi i podrške na daljinu, AAL ima potencijal poboljšati europski zdravstveni sustav. Međutim, uspjeh takvih tehnologija uvelike ovisi o njihovoj pouzdanosti i sposobnosti obrade informacija na način koji štiti privatnost.

Između ostalog, Konferencija će istražiti veze i potencijalna rješenja između postojećih predloženih zakonskih propisa, kao što je Zakon o umjetnoj umjetnoj inteligenciji, i ostali nametnuti propisi, kao što su Opća uredba o zaštiti podataka i Uredba o medicinskim proizvodima.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no isključivo uz prethodnu registraciju ovisno o načinu sudjelovanja.

Više o samoj konferenciji možete pronaći na poveznici.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište