Dr. sc. Esther Gitman, kardinal Josip Bozanić i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić

Dr. sc. Esther Gitman, kardinal Josip Bozanić i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić

Dr. sc. Esther Gitman primit će sutra u petak 27. studenoga 2015. godine u 14 sati u Vijećnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta medalju za posebne zasluge u širenju istine o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu.
Medalju će joj u ime kardinala Josipa Bozanića predati mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački.
Prorektor za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc. Gordan Črpić predat će doktorici Gitman zahvalnicu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i prigodni poklon u ime naše sveučilišne zajednice.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište