Izvješćujemo studente 3. godine preddiplomskog studija Komunikologija kako se u ponedjeljak 1. ožujka 2021. godine odgađa nastava iz predmeta Marketinško komuniciranje. O nadoknadni će studenti biti obaviješteni naknadno.