Članice Digit-HeaL tima, Ana Tomičić i Anamaria Malešević sudjelovale su od 19. do 30. srpnja na ljetnoj školi Sveučilišta u Tallinnu. Tečaj pod nazivom Design of Digital Service for Health Behavior Change pružio je sudionicima osnovno znanje o bihevioralnim promjenama i tehnikama koje su mogu koristiti u digitalnoj domeni kako bi se odgovorilo na zdravstvene probleme. Kroz radionice i grupni rad, sudionici su sami primjenjivali naučeno izrađujući prototip aplikacije na uočeni zdravstveni problem. Ana i Anamaria s ostalim članovima svoje grupe dizajnirale su aplikaciju koja ima za cilj educirati žene i podići svijest o raku dojke i važnosti samopregleda. Ovaj tečaj omogućio je uvid u proces dizajniranja zdravstvenih aplikacija koji će koristiti u daljnjem promišljanju i zdravstveno-istraživačkom radu Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu. Predavači na ljetnoj školi bili su profesor sa Sveučilišta u Tallinnu Vladimir Tomberg i doktorandica Farhat-Ul-Ain.