Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, kako se u četvrtak 9. 1. 2020. godine nastava iz predmeta Kvantitativne metode neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno