Izvješćujemo studente 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sociologija, kako će se nadoknada nastave iz predmeta Kvalitativne metode: dubinske tehnike održati u utorak 11. 1. 2021. godine u 11:30 sati u predavaonici 11.