Obavještavaju se studenti preddiplomskih sveučilišnog studija da se u četvrtak, 15. 11. 2018. godine nastava iz predmeta Kulturna baština Boke kotorske neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.

Hrvatsko katoličko sveučilište