Svi kandidati koji se natječu za upis na neki od studijskih odjela HKS-a – za akademsku godinu 2013/2014. – moraju pristupiti svim dodatnim provjerama koje su uvjet za upis na HKS.

Kandidati koji se natječu za upis na više studijskih odjela moraju pristupiti svim dodatnim provjerama koje su propisane kao dio natjecanja za upis na svakom studijskom odjelu za upis na koji se natječu. Kandidati su obvezni izvršiti i uplatu troškova dodatnih provjera za sve studijske odjele na kojima se natječu za upis. Za kandidate koji se istovremeno natječu za upis na više studijskih odjela na Sveučilištu, pa u skladu s natječajnim postupkom moraju pristupiti dvama ili trima motivacijskim razgovorima, Sveučilište će nastojati  organizirati jedinstveni termin za pristupanje svim motivacijskim razgovorima.

Kandidati koji se natječu za upis na studijski odjel psihologije moraju pristupiti testu apstraktnog mišljenja (12. lipnja 2013.) i motivacijskom razgovoru (u periodu od 18. lipnja 2013. do 5. srpnja 2013.) Kandidati koji se natječu za upis na studijski odjel povijesti moraju pristupiti motivacijskom razgovoru (održavaju se u periodu od  19. lipnja do 21. lipnja 2013.). Kandidati koji se natječu za upis na studijski odjel sociologije trebaju pristupiti motivacijskom razgovoru (održavaju se u periodu  od 18. lipnja 2013. do 20. lipnja 2013.).

Rasporedi za pristupanje dodatnim provjerama (sa točnim vremenom i mjestom održavanja dodatnih provjera) bit će, u skladu s rokovima objavljenim unutar aplikacije Postani student, objavljeni na službenim stranicama HKS-a (www.hks2015.unicath.hr). Na službenoj web stranici Sveučilišta u rasporedima će biti jasno definirano: mjesto održavanja dodatne provjere, vrijeme i slovni interval unutar kojeg se nalaze prezimena kandidat koji u to vrijeme moraju pristupiti dodatnoj provjeri.

Da bi kandidati mogli pristupiti nekoj od dodatnih provjera moraju najkasnije do 5. lipnja 2013. u sustavu Postani student prijaviti HKS kao opciju za studij i do 5. lipnja 2013. uplatiti troškove provođenja dodatnih provjera. Troškovi provođenja dodatnih provjera moraju se uplaćivati prema niže priloženom predlošku ili prema naputku iz članka VI. Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2013./2014. Napominjemo i da je pri popunjavanju uplatnice u opisu plaćanja važno upisati OIB kandidata koji pristupa dodatnom testiranju a ne osobe koja vrši uplatu (osim naravno ukoliko je identitet tih osoba isti.)

Pri pristupanju dodatnim provjerama svi kandidati sa sobom moraju ponijeti neku od službenih identifikacijskih isprava u RH (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i dokaz o uplati troškova provođenja dodatnih provjera.

Sve dodatne informacije vezane uz provođenje dodatnih provjera možete potražiti u niže priloženim odgovorima na najčešće postavljana pitanja ili u Studentskoj službi Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Predlošci za uplaćivanje troškova dodatnih provjera:

Studijski odjel povijesti

Studijski odjel psihologije

Studijski odjel sociologije

 

Odgovori na često postavljana pitanja:

Često postavljana pitanja vezana uz provođenje dodatnih provjera

Relevantni dokumenti:

Natječaj za upis redovitih studenata u I. godinu preddiplomskih jednopredmetnih sveučilišnih studija povijesti, psihologije i sociologije  Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2013./2014.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište