Dr. sc. Ivan Botica održat će konzultacije i uvid u rezultate kolokvija iz predmeta Povijest Crkve u srednjem vijeku u utorak 29. 1. 2013. u 16,30 sati u dvorani 3.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište