Logo Religion and Human Rights

U sklopu međunarodnog istraživačkog projekta „Religion and Human Rights“ na Julius-Maximilians Sveučilištu u Würzburgu, Njemačka (koordinator prof. ddr. Hans-Georg Ziebertz) održana je u od 10. do 13. prosinca 2014. međunarodna konferencija „Religion, Civil Rights and Democracy“ na kojoj su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj projekta za Hrvatsku te dr. sc. Marijana Kompes (Odsjek za sociologiju HKS-a) te održali predavanje „Relation between religion and civil and political rights among young Croats“. U predavanju su predstavljeni rezultati hrvatskog istraživanja „Religion and Human Rights“ iz 2014. godine u odnosu na mlade ljude te prikazali hrvatski kontekst s obzirom na ljudska prava. Na pripremi i izvedbi hrvatskog projekta „Religion and Human Rights“ je sudjelovala skupina asistenata i docenata s Odsjeka za sociologiju na HKS-u.

Na međunarodnoj konferenciji „Religion, Civil Rights and Democracy“, koja je simbolično započela na 66. godišnjicu Opće deklaracije o ljudskim pravima, su predstavljeni rezultati istraživanja u zemljama u sklopu projekta „Religion and Human Rights“ a to su: Norveška, Švedska, Bjelorusija/Litva, Engleska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Švicarska, Hrvatska, Španjolska, Srbija, Rumunjska, Moldavija, Gruzija, Nigerija, Indija, Tanzanija, Uganda, Čile te Sjedinjene Američke Države.

Projekt “Religion and Human Rights” okuplja znanstvenike iz oko 25 zemalja iz Europe i  svijeta koji istražuju odnos između mladih ljudi i ljudskih prava. Empirijski dio istraživanja uključuje oko 25 000 mladih ljudi. Cilj projekta je istražiti ima li religija utjecaj na stavove o ljudskim pravima te kakvu ulogu pri tome imaju stavovi mladih o politici, stanju demokracije te njihova vrijednosna shvaćanja.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište