Konferencija rektora europskih sveučilišta i sveučilišta mediteranskih zemalja održat će se na Rimskom sveučilištu Tor Vergata u Rimu od 25. do 27.  lipnja 2015. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, sveučilišta i istraživanje i Ministarstva za vanjske poslove i međunarodnu suradnju.
Na konferenciji sudjeluje i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić koji će održati predavanje na temu “Europska unija i migracije”.

Program

 

Hrvatsko katoličko sveučilište