Na oglasnoj ploči Studijskog djela povijesti izvješeni su termini komisijskih ispita iz kolegija:

Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku

Hrvatska povijest 1914.-1941.

Povijest Grčke i Rima

 

Hrvatsko katoličko sveučilište