Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Dobro došli na stranice Sveučilišne knjižnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta!

Na našim stranicama pronaći ćete put do relevantnih i biranih informacijskih izvora.

Osim pristupa našem katalogu i informacijama o radu naše knjižnice  osiguravamo poveznice na općenitije i posebnije sadržaje prilagođene akademskim potrebama naših studenata.

Stranice se kontinuirano osuvremenjuju te vas pozivamo da ih često posjećujete jer  ćete  na njima uskoro pronaći i druge informacijske sadržaje (vodiče, upute …)

Katalog: Katalog Sveučilišne knjižnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Upute za služenje katalogom: Preuzmite PDF s uputama

Brošura: Brošura Sveučilišne knjižnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta