Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest kako će se kolokvij iz predmeta Klasični jezik – Latinski održati u petak, 26. 4. 2019. godine, u 11.00 sati u predavaonici 1.