U četvrtak 4. 12. 2014. u 12 sati u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“ održat će se predavanje dr. sc. Julije Barunčić Pletikosić na temu Katolička Crkva u Hrvatskoj i Domovinski rat 1991.-1995.

 

Stavovi i uloga Katoličke crkve u promjenama koje su dovele do raspada SFRJ, sloma komunizma i uspostave samostalne Republike Hrvatske (kratak pregled odnosa Katoličke Crkve i SFRJ od 1960-ih do kraja 1980-ih; pregled političkih zbivanja i demokratskih promjena u Hrvatskoj koje su prethodile velikosrpskoj agresiji na RH, stavovi i uloga Katoličke Crkve u tim promjenama i političkim procesima u Republici Hrvatskoj te uslijed početka velikosrpske agresije).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište