KAAD – Katolička akademska zaklada – služba za razmjenu u Njemačkoj, već 50 godina dodjeljuje stipendije za studiranje  i znanstvene stipendije za mlade akademski obrazovane kršćane,  dosad u 117 zemalja ima više od 7000 bivših stipendista. Partnerska mreža širom svijeta stoji na usluzi  stipendistima i kandidatima  prilikom uspostavljanja  kontakata.

U okviru programa za istočnu Europu dva puta godišnje ( ožujak i rujan )  dodjeljuju se stipendije za studiranje, znanstveno usavršavanje ili za znanstvene projekte. Zainteresirane osobe, pritom, mogu sami odabrati instituciju  kao npr.: visokoškolsku ustanovu, istraživački institut, arhiv, kliniku i sl. za svoj boravak u Njemačkoj. Ne postoji ograničenje obzirom na struku.

Trajanje stipendija: 2-36 mjeseca

Visina stipendija: od 750 do 2000 EUR mjesečno. Troškovi putovanja u Njemačku (povratna karta) kao i troškovi zdravstvenog osiguranja pokriveni su od strane KAAD-a.


Potpuna dokumentacija za stipendiju mora biti dostavljena do 30. lipnja/15. siječnja KAAD-u ili prije KAAD-ovim partnerima.
Odbor za stipendije odlučuje 2x godišnje krajem ožujka/rujna nakon čega se kandidati odmah obavještavaju o ishodu.

Obrasci za prijavu te obavijesti o programu za istočnu Europu možete u svako vrijeme dobiti na E- Mali adresi KAAD u Bonu: Radwanski@kaad.de ili poštom: KAAD / Osteuropaprogramm, Hausdorffstr. 151 D- 53129 Bonn, telefon: +49 228 91758-33, Fax: +49 228 9175858.


 

Više informacija potražite na KAAD- program za istočnu Europu – (www.kaad.de

Letak o stipendijama na hrvatskom jeziku. 

Letak o stipendijama i KAAD-u na engleskom jeziku.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište