Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Sociologija – Upravljanje i javne politike kako se nastava iz predmeta Javne politike I: Uvod neće održati u petak 8. listopada 2021. godine. O nadoknadi će studenti biti obaviješteni naknadno.