Sve detalje posjeta Muzeju grada Zagreba i vrlo zanimljivoj izložbi o djeliću povijesti Vašeg grada možete vidjeti na linku:

Ja, Jacobus apothecarius

Posjet za vas organiziraju Animatorice za kulturu HKS-a

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište