Izv. prof. dr. sc. Zoran Turza s Katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovao je na konferenciji „Reflections on Transformation: Shaping the Future, Transcending Disciplinary Silos and Exploring ‘Lived’ Knowledge“ koja se 18. i 19. rujna održala na Sveučilištu u Grazu. Na konferenciji je održao izlaganje pod nazivom „Tranfsormations of theological research and Christian practices in the context of dealing with the consequences of climate change“ u kojem je predstavio recentna teološka istraživanja o odnosu čovjeka prema okolišu. Istaknuo je kako su istraživanja pokazala da je „ekološki angažman“ sastavni dio vjerničkog identiteta te je prikazao nekoliko inicijativa i projekata unutar Katoličke crkve koji promiču brigu za zajednički dom.

Hrvatsko katoličko sveučilište