Izv. prof. dr. sc. Zoran Turza objavio je poglavlje “Theological Dialogue amid Anger and Pain” u knjizi “Beyond the Analogical Imagination”. The Theological and Cultural Vision of David Tracy” urednika Barnabasa Palfreyja i Andreasa Telsera.

Knjiga je izišla u listopadu 2023., a publicirala ju je izdavačka kuća Cambridge University Press.

Rad kritički istražuje teorijske koncepte Davida Tracyja koji obuhvaćaju razumijevanje opraštanja i pomirenja u kontekstu hrvatskog društva obilježenog različitim fenomenima poslijeratnog društva. Iako Tracy u svojim radovima nije posvećivao veliku pozornost pitanju pomirenja i sukoba, istraživanjem njegovog pristupa pitanju “povijesti”, “tragedije” i “fragmenata” u radu se konstruira Tracyjevo shvaćanje dijaloga. Postavlja se teza kako u praktično-povijesnom kontekstu očaja i nasilja, kakav je bio Domovinski rat, recentni Tracyjevi radovi ističu važnost osjećaja za tragično unutar kulture i kršćanstva te nade kao snažnog fragmenta (frag-događaj). U inovativnom tumačenju Tracyjevih koncepata, u radu se ističe kako su najsnažniji fragmenti u Hrvatskoj oni obični građani čiji su životi svjedočanstva kolektivnog neuspjeha u suočavanju s iskustvima nepravdi i patnji proizašlih iz Domovinskog rata. Ako se hrvatsko društvo želi otvoriti prema nadi i opraštanju, onda treba postati aktivni sudionik dijaloga.

Više o knjizi: https://www.cambridge.org/core/books/beyond-the-analogical-imagination/2125E9E97D06856FEFCD966945CFF38D

Hrvatsko katoličko sveučilište