U sklopu XIII. Dies Historiae održanih 9. prosinca 2015. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom Pogled na društvo kroz prizmu zabave, na poziv Društva studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“ izlaganje je održala i poslijedoktorandica dr. sc. Valentina Janković.  

U izlaganju pod nazivom „Saloni, palače i perivoji – poprišta društvenog i zabavnog života plemstva u ranom novom vijeku“ bilo riječi o poznatim, ali i manje poznatim normama i običajima ranonovovjekovnoga plemstva Banske Hrvatske u provođenju slobodnoga vremena. U fokusu promišljanja bili su saloni, palače i perivoji kao prostorni okvir u kojemu se odvijao njihov društveni i zabavni život te dokolica. U izlaganju su osobito istaknuti različiti društveni oblici zabave poput salonskih druženja, društvenih igara, plesova i kazališnih predstava, a bilo je riječi i o načinu ponašanja za stolom te lovu kao najznačajnijoj aktivnosti na otvorenom prostoru.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište