Studenti HKS_web

 

Dana 11. ožujka 2013. godine, Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović je na temelju Izvještaja o zapošljavanju nastavnog osoblja s odgovarajućom znanstvenom i stručnom kvalifikacijom koje je MZOS proslijedio Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, te prethodnog mišljenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, izdao Hrvatskom katoličkom sveučilištu Dopusnicu za izvođenje preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija:
– Psihologija, preddiplomski sveučilišni studij, u trajanju od tri godine čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.
– Povijest, preddiplomski sveučilišni studij, u trajanju od tri godine čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.
– Sociologija, preddiplomski sveučilišni studij, u trajanju od tri godine čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.
– Psihologija, diplomski sveučilišni studij, u trajanju od dvije godine čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.
– Povijest, diplomski sveučilišni studij, u trajanju od dvije godine čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.
– Sociologija, diplomski sveučilišni studij, u trajanju od dvije godine čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište