Drzavni arhiv Opaticka

Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb

Ima čast, u srijedu, 6. svibnja u 15,00 sati, pozvati Vas na predavanje

doc. dr. sc. Ivica Miškulina

Iskustvo povjesničara – istraživača arhivskih dokumenata

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Ivica Miškulin rođen je u Slavonskom Brodu 1979., gdje je i završio opću gimnaziju. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu završio je 1997. studij povijesti i sociologije. Stupanj magistra znanosti (polje povijest) postigao je 2005. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2009. doktorirao je (polje povijest) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, a od 2011. zaposlen je u statusu docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu (Odjel za povijest). Bavi se različitim temama iz hrvatske povijesti XX. stoljeća, s posebnim naglaskom na razdoblju između dvaju svjetskih ratova i razdoblju samostalne hrvatske države. O tome je objavio veći broj znanstvenih radova. Zadnju knjigu,” Imas puska, imas pistol?”, o mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda u zapadnoj Slavoniji objavio je 2014. godine.

 

Moderator predavanja je gđa Zora Hendija, viši arhivist, voditeljica Odjela za dokumentacijsko-informacijske poslove Državnog arhiva u Zagrebu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište