sabotic-portret

dr. sc. Valentina Janković

Asistentica na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta Valentina Janković obranila je 17. listopada 2013. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad pod naslovom “Plemićka obitelj Vojković-Vojkffy i društveno-kulturni život Zagreba i okolice u 18. stoljeću”. U povjerenstvu za ocjenu i obranu doktorskog rada bili su  dr. sc. Darko Vitek, izvanredni profesor, predsjednik Povjerenstva, dr. sc. Ivan Bulić, docent, član Povjerenstva i dr. sc. Mijo Korade, redoviti profesor, mentor kandidatkinje i član Povjerenstva. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo doktorski rad Valentine Janković i zaključilo da je doktorski rad vrijedan i originalan doprinos u izučavanju hrvatske historiografije.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište