Na predmetu Kvalitativna metodologija, 14. prosinca, gostovala je predavačica LaiYee Ho iz New Yorka. LaiYee Ho sukreatorica je softverskog alata Delve za kodiranje u kvalitativnim istraživanjima, a studentima treće godine Preddiplomskoga studija sociologije održala je webinar na engleskom jeziku pod nazivom Introduction to Qualitative Coding. Studente je uputila u osnove kodiranja, što je uključilo: upoznavanje s induktivnim i deduktivnim kodiranjem, tri tipa kodiranja, koracima za ispravno kodiranje te alatima za kodiranje kvalitativnih podataka. Predavačica je na primjerima transkribiranih intervjua prezentirala kodiranje u softverskom alatu Delve te istaknula prednosti korištenja toga alata (preglednost, organizacija podataka, kategorizacija kodova i sl.). Delve omogućuje probno korištenje alata bez naknade u razdoblju od četrnaest dana ili besplatnu demo verziju na zahtjev. Studenti su imali priliku komentirati i postavljati pitanja putem chata ili video veze te su izrazili zadovoljstvo gostujućim predavanjem. Predavačica LaiYee Ho i suradnica na predmetu Kvalitativna metodologija, dr. sc. Miriam Mary Brgles, kontakt su ostvarile na webinaru koji je LaiYee Ho u listopadu 2020. godine održala za Sage Ocean te su dogovorile gostujuće predavanje.