Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija – Interkulturalna komunikacija i novinarstvo kako se u četvrtak, 24. 10. 2019. godine, nastava iz predmeta Integrirana medijska redakcija  neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.