0imenovanja 2016

 

Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić primio je iz Ministarstva kulture odluku o imenovanju predsjednika i članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu. Rektor Tanjić imenovan je članom povjerenstva. 

Organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) osnovana je 1945., ima sjedište u Parizu. Cilj organizacije je unapređenje međunarodne suradnje na području obrazovanja, znanosti i kulture. Republika Hrvatska članica je od 1. lipnja 1992. godine. RH je od 1999. članica pomoćnih tijela UNESCO-a: međuvladinog vijeća za razvoj komunikacije i međuvladinog odbora za bioetiku.


Prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Emilio Marin imenovan je predsjednikom Upravnog vijeća Instituta za arheologiju u Zagrebu.


Doc. dr. sc. Ivan Bulić s Odjel za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta i vanjski suradnik HKS-a prof. dr. sc. Nenad Pokos s Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar” imenovani su članovima Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti.

Čestitamo u ime naše sveučilišne zajednice!

 

Fotografije: HKS; 
Fotografiju profesora Pokosa snimio je Jurica Gaolic/PIXELL. http://bit.ly/29mGF5l

 

Hrvatsko katoličko sveučilište