U srijedu, 9. studenog, na našem Sveučilištu održan je III. studentski kongres pod nazivom Sociologija svakodnevice: teme i perspektive. Studentski kongres organizirali su članovi Kluba studenata sociologije Nexus uz potporu Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Kongres je započeo u 10 sati u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” uvodnom molitvom sveučilišnog kapelana vlč. Branimira Jagodića te glazbenom izvedbom Matije Miličević-Gregova i Valentine Bobinac. U ime sveučilišnog rektora, prof. dr. sc. Željka Tanjića, uvodne pozdrave uputio je prorektor za organizaciju i poslovanje, prof. dr. sc. Gordan Črpić i pročelnik Odjela za sociologiju, prof. dr. sc. Mario Bara.

Programski dio studentskoga kongresa organiziran je kroz dvije sesije studentskih izlaganja koje su moderirali kolegica Brigita Filipović, ujedno i voditeljica programa, te kolega Izidor Munjin, studenti druge godine diplomskog studija Sociologija – upravljanje i javne politike.

Prvu sesiju otvorila je Maja Golubić, studentica druge godine diplomskog studija Sociologija – upravljanje i javne politike čije je izlaganje problematiziralo stanje i perspektive praktične primjene sociologije s osvrtom na rezultate istraživanja nazvanoga sociolozi o sociologiji u praksi. Potom je uslijedilo izlaganje studenta druge godine diplomskog studija Sociologija – upravljanje i javne politike, Matije Miličević-Gregova koji se osvrnuo na koncept izgradnje pametnog grada, mogućnosti njegove realizacije i kritičke perspektive same teme. Treće izlaganje održale su Laura Derežanin i Rafaela Aida Telebec, studentice druge godine diplomskog studija na temu novih urbanih praksi s fokusom na važnosti i koristi urbanog vrtlarenja. Zadnja izlagačica u prvoj sesiji bila je Marta Čagalj, studentica prve godine diplomskog studija Sociologija – upravljanje i javne politike, koja je predstavila fenomene brze mode i etičke mode s posebnim osvrtom na djelovanje modnih kompanija Zara i Mango. Nakon prve sesije uslijedila je plodna rasprava s pitanjima iz publike, a potom je druga sesija započela s izlaganjem Marije Ravlić, studentice druge godine diplomskog studija Sociologija – upravljanje i javne politike na temu brandiranja i promocije nacionalnog identiteta na primjeru glazbene industrije.

Arijana Akmadža, studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, prezentirala je rezultate istraživanja o utjecaju promidžbe seksualnog sadržaja na brak i obitelj s naglaskom na štetne utjecaje pornografskog sadržaja na djecu. Treće izlaganje o značenju, prednostima i nedostatcima praktične primjene transhumanizma održale su Maja Džamarija i Lana Jergović, studentice treće godine preddiplomskog studija sociologije. Prikaz knjige Teorije društvenog sjećanja naslov je izlaganja Karle Arar i Lane Jakupić, studentica prve godine diplomskog studija u kojem su stavile naglasak na važnost kolektivnog pamćenja u razumijevanju suvremenih društava. Završno izlaganje održano je od strane bivše studentice, magistre sociologije Ane Radelić koja je predstavila rezultate iz svojega zanimljivoga diplomskog rada naslovljenoga Kulturni kapital i potrošačke prakse mladih.

Nakon uspješnih izlaganja uslijedila je glazbena točka Matije Miličević-Gregova i Valentine Bobinac, kao i dodjela potvrda sudionicima kongresa i nagrade za najbolje izlaganje koje je, prema ocjeni stručnoga tima sastavljenoga od profesora i suradnika Odjela za sociologiju, pripalo studentici Maji Golubić. Završne riječi u ime Odjela za sociologiju okupljenima je uputila profesorica doc. dr. sc. Ivana Brstilo Lovrić te Matija Miličević-Gregov u ime  studentskog kluba Nexus. Nakon formalnoga programa studentskog kongresa, druženje okupljenih nastavilo se u neformalnoj razmjeni ideja i preporuka za, nadamo se, neki nadolazeći studentski kongres.

Vijest napisale: Helena Kuharić i Lana Peška,

 

Hrvatsko katoličko sveučilište