Hrvatska udruga za odnose s javnošću objavila je u četvrtak, 21. listopada 2021. da su poznati finalisti ovogodišnje Mlade nade u tri kategorije.
Nakon što je stručni peteročlani žiri iščitao i raspravio sve pristigle radove na ovogodišnji javni poziv u kategorijama Seminarski rad, Završni rad i Komunikacijski plan ili strategija, pristupio je ocjenjivanju u prvom krugu žiriranja.

Od tri projekta koji su ušli u finale u kategoriji Studentska nagrada za komunikacijski plan ili komunikacijsku strategiju Mlade nade HUOJ-a, sva tri radovi su studenta HKS-a:

  • Zbor koji povezuje – strateški komunikacijski plan za oratorijski zbor Cantores sancti Marci koji su izradili studenti/ice: Daniela Brnada, Marija Magdalena Buntak, Dora Dragičević, Klara Sara Ivanišević, Tena Pavičić, Damjan Peterlin pod mentorstvom doc. dr. sc. Matilde Kolić  Stanić u sklopu predmeta “Izrada strateškog komunikacijskog plana neprofitnih organizacija”;
  • Odgovorni i solidarni uz maskice Kamensko koji su izradili studentice: Katja Bašić, Lucija Dorotić, Jelena Gubić, Dina Kelava, Dunja Nekić, Lea Markovinović pod mentorstvom doc. dr. sc. Matilde Kolić  Stanić u sklopu predmeta “Izrada strateškog komunikacijskog plana neprofitnih organizacija”;
  • Pasareta – komunikacijska strategija je rad studenta sa studija komunikologije Tomislava Kučine pod mentorstvom dr. sc. Krešimira Dabe koji izrađen u sklopu predmeta Strategije u odnosima s javnošću na diplomskom studiju komunikologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Pobjednik kategorije će biti javno poznat i proglašen tek 9. studenoga kada će u sklopu Studentske konferencije biti dodijeljena i nagrada Mlada nada.