Profesor Emilio Marin

prof. dr. dr.h.c. Emilio Marin

Prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. dr.h.c. Emilio Marin sudjelovao je od 26. do 28. svibnja 2016. uime Hrvatskog katoličkog sveučilišta na Općoj skupštini Europske federacije katoličkih sveučilišta (FUCE) u Salamanci u Španjolskoj.

Prorektor je sudjelovao u raspravama u nekoliko točaka na Općoj skupštini te je održao prezentaciju Hrvatskog katoličkog sveučilišta 28. svibnja, nakon koje je Opća skupština jednoglasno primila Hrvatsko katoličko sveučilište u punopravno članstvo FUCE. Tako je Hrvatsko katoličko sveučilište, nakon što je lani postalo članicom Međunarodne federacije, sada postalo i članom Europske federacije katoličkih sveučilišta, federacije koja broji četrdesetak članova iz Europe i Libanona (ta je, naime, zemlja statutarno vezana uz europsku federaciju).

Na Općoj skupštini, ponovno je izabran za novi mandat predsjednika Federacije profesor o. Thierry Magnin, rektor Katoličkog sveučilišta u Lyonu, Francuska.

Prorektor Marin je također protokolarno posjetio rektoricu Papinskog sveučilišta u Salamanci profesoricu Myriam Cortés Diéguez (prvoj laikinji na čelu nekog papinskog sveučilišta) te je u razgovoru izražena želja za uspostavljanjem suradnje dva sveučilišta.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište