Hrvatsko katoličko sveučilište osnovano je dana 3. lipnja 2006. godine dekretom Luce vera illuminata (Istinskom svjetlošću obasjana), koji je u ime osnivača Zagrebačke nadbiskupije potpisao nadbiskup Josip kardinal Bozanić. 

Hrvatsko katoličko sveučilište pripada široj skupini katoličkih javnih sveučilišta koja su stekla velik ugled u društvima u kojima djeluju. U oblikovanju unutarnjeg ustroja Hrvatsko katoličko sveučilište orijentirano je na raspoloživa iskustva i modele što ih primjenjuju najbolja sveučilišta u skupini, vodeći računa o hrvatskom društvenom kontekstu i specifičnostima hrvatskog visokoškolskog sustava.
Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu za sada djeluju tri studijska odjela: Odjel za povijest, Odjel za psihologiju i Odjel za sociologiju. Za ta tri studija Sveučilište je dobilo trajne dopusnice za izvođenje preddiplomske i diplomske nastave.

U našem Sveučilištu vidimo priliku za poboljšanje visokoobrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj. Crkva je oduvijek bila nositeljica znanja nacijama svijeta i vjerujem da je to uloga i našeg Sveučilišta u vremenu u kojem živimo. Hrvatska treba mlade i stručne ljude koji će graditi svoju zemlju, biti odani Crkvi i domovini i u vlastitoj zemlji naći mjesto za život. 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište