„S ciljem da se bolje suoči sa složenim problemima suvremenoga društva i da ojača katolički identitet dotičnih institucija, mora biti promicana suradnja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u istraživanju, nastavi i u drugim sveučilišnim djelatnostima među svim katoličkim sveučilištima, uključujući i crkvena sveučilišta i fakultete.“ – iz Apostolske konstitucije Ex corde Ecclesiae.

Potaknuti ovom uputom Apostolske konstitucije koju je napisao sveti Ivan Pavao II. Hrvatsko katoličko sveučilište zatražilo je u jesen 2014. od Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (International Federation of Catholic Universities – IFCU) učlanjenje u najvažnije udruženje katoličkih sveučilišta na svjetskoj razini.

Da bi Hrvatsko katoličko sveučilište postalo članom IFCU-a trebalo je ispuniti sljedeće uvjete: imati najmanje tri sveučilišna studija na razini fakulteta ili ekvivalentne dijelove, a od osnutka sveučilišta je trebalo proteći najmanje 5 godina. Osim toga bilo je potrebno dobiti preporuke od dva katolička sveučilišta članova IFCU-a.

Uz navedeno, IFCU od svojih članova očekuje da kvalitetno obavljaju akademski i znanstveni rad te da imaju dovoljno materijala i logističkih sredstva za njegovu provedbu; važan je kršćanski duh koji vrijedi ne samo za pojedinca već za zajednicu; od članova se očekuju da razmišljaju o ljudskim i znanstvenim spoznajama u svjetlu kršćanske vjere, da su vjerni Kristovoj poruci koju prenosi Crkva, da su kao institucija predani služenju kršćanskoj misli i obrazovanju, da rade u skladu s postojećim građanskim i crkvenim pravom te da su u mogućnosti izdavati službeno priznate diplome.

Na sjednici Izvršnog odbora IFCU-a održanoj 4. ožujka 2015. u Bejrutu u Libanonu ustanovljeno je da je Hrvatsko katoličko sveučilište u potpunosti ispunilo sve uvjete  te je  odlučeno da Hrvatsko katoličko sveučilište postane ravnopravni član IFCU-a.

Ovime se Hrvatskom katoličkom sveučilištu otvara mogućnost suradnje, umrežavanja i organiziranja svojih aktivnosti s više od 220 katoličkih sveučilišta raširenih po cijelom svijetu.  Suradnja uključuje rasprave oko zajedničkih tema, organizaciju specifičnih istraživanja, projekata i aktivnosti, razmjenu profesora, zajedničke publikacije, razvijanje i dijeljenje znanja čime su ispunjavaju akademski, etički i duhovni ciljevi Federacije.

U IFCU-u ističu da se od katoličkih sveučilišta očekuje da su dobra i da promiču snažni katolički identitet, a od članica da poštuju različitost koja je temelj i neophodnost za funkcioniranje federacije u kojoj se svaki član mora osjećati kao kod kuće.

Hrvatsko katoličko sveučilište predstavit će se kao nova članica Federacije na
25. generalnoj skupštini IFCU-a koja će se održati između 13. i 17. srpnja 2015. godine u Melbourneu u Australiji.

Istaknimo još da je Hrvatsko katoličko sveučilište prva visokoobrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je postala članom IFCU-a.

Više informacija o IFCU-u, Međunarodnoj federaciji katoličkih sveučilišta, dostupno je na poveznici www.fiuc.org .

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište