Hrvatska misionarka na Haitiju s. Ana Uložnik, Služavka Malog Isusa, provincije Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije iz Sarajeva, posjetila je u ponedjeljak 6. srpnja 2015. Hrvatsko katoličko sveučilište.

Sestra Ana djeluje u sirotištu “Cardinal Stepinac Children Home” u vlasništvu Croatian Relief Services. Radi se o  sirotištu koje je osnovao vlč. Giordano Belanich. U sirotištu, kojim upravljaju sestre Služavke Malog Isusa, boravi četrdesetosmero djece o druge do osamnaeste godine života. 

Na Sveučilištu se susrela s rektorom HKS-a prof. dr. sc. Željkom Tanjićem te s kolegama sa studija u Rimu dr. sc. Snježanom Mališa i dr. sc. Krunoslavom Novakom. Rektor Tanjić upoznao je sestru Anu s radom našeg Sveučilištu i zaželio puno Božjeg blagoslova za misionarsko poslanje nje i njezinih susestara  na Haitiju.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište