U petak 16. ožujka 2018. prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin sudjelovao je na “I. skupu hrvatske ranokršćanske arheologije”, HRRANA, u organizaciji Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tom prigodom prorektor Marin održao je predavanje “Četvrt stoljeća od XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju”.