Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Holistički pristup u palijativnoj skrbi održati u srijedu 13. 1. 2016. u 16 sati na KB Sveti Duh.

Nakon ispita održat će se predavanje iz predmeta Palijativna skrb s praktikumom.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište