Hrvatsko katoličko sveučilište prvo je sveučilište u Republici Hrvatskoj koje je pristupilo mreži EMREX čija je svrha poticanje studentske mobilnosti i osnaživanje studenata  da učinkovitije kontroliraju vlastite studentske podatke i njihovu razmjenu, posebice izvan granica svoje države.

Projekt pristupanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta informacijskoj mreži EMREX, započet u ožujku ove godine uvodnim susretom predstavnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje s predstavnicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, završen je početkom rujna 2018. konačnim povezivanjem funkcionalnosti ISVU sustava s mrežom EMREX.  Ulaskom u spomenutu informacijsku mrežu Hrvatsko je katoličko sveučilište osiguralo još snažniju potporu studentskoj mobilnosti omogućavajući jednostavan, elektronički, prijenos osobnih podataka i podataka o tijeku studija na drugo visoko učilište u strojno čitljivom obliku (u skladu s odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka).