Hrvatsko katoličko sveučilište kreće sa svojim prvim projektom koji će financirati Europska unija. Naziv projekta je „Skrb za socijalnu dimenziju obrazovanja“ (Welfare for Improved Social Dimension of Education – WISE). Hrvatsko katoličko sveučilište je partner u projektu, dok je projektni koordinator Università Cattolica del Sacro Cuore iz Milana, točnije sveučilišna zaklada EDUCatt (Ente per il Diritto allo Studio universitario dell’Università Cattolica). educatt-label_educatt

Projekt je pokrenut unutar programa Erasmus +, za razvoj strateškog partnerstva u 2014. godini. Ukupan iznos odobrenih sredstava je 252.842€. Posebno treba naglasiti da je odobreno tek 8 od 90 pristiglih prijava na natječaj, što s manje of 9% prihvaćenih projekata predstavlja jedan od najrigoroznijih natječaja u sklopu Erasmus + programa.

Cilj projekta je poboljšati postojeću razinu socijalne dimenzije studiranja. U svrhu ostvarenja cilja potrebno je definirati metodološke alate za analizu trenutnog stanja socijalnog aspekta studiranja te predložiti i strukturirati nove načine razvoja ove važne dimenzije studentskog života. Prvi sastanak partnera previđen je za 12. i 13. studenog 2014. u Milanu.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište