Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Tribina: Referendum o braku

KADA: 28.11.2013.

Tribina: Referendum o braku – brak kao životna zajednica žene i muškarca

Sudjeluju: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac s Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik udruge Vigilare dr. sc. Vice John Batarelo i   doc. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, molekularni biolog s Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. 

Tribina počinje u 18:00 sati.