Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 29. lipnja do 1. srpnja 2018. održan je Treći hrvatski iseljenički kongres s temom „Odlazak – ostanak – povratak” u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Ideja projekta hrvatskih iseljeničkih kongresa je razvijanje suradnje i proaktivno djelovanje na jačem povezivanju hrvatskog iseljeništva s domovinom. Treći iseljenički kongres bio je posvećen razlozima odselidbe i neatraktivnosti povratka u okviru kojega su istodobno bila predstavljena istraživanja hrvatskih iseljenika i primjeri uspješnih poslovnih ljudi te potencijali ulaganja u hrvatsko gospodarstvo.

Na Kongresu su sa svojim izlaganjima sudjelovali sveučilišni nastavnici i bivši studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Doc. dr. sc. Mario Bara i izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić s Odjela za sociologiju predstavili su rad “Povratne migracije – potencijal EU-ova migracijskoga vala”.
Asistent na Odjelu za komunikologiju Jakov Žižić održao je izlaganje “Franjo Tuđman i politička prava izvandomovinskih Hrvata: između ideala i interesa”.
Doc. sc. Tado Jurić s Odjela za povijest, osim moderiranja panela “Povratničke migradije: želje i mogućnosti”,  održao je izlaganje “Stavovi o povratku u domovinu novoiseljenih Hrvata u Njemačku”.
Na Kongresu sudjelovali su i bivši studenti Odjela za povijest  magistri povijesti Matea Bačko i Mihael Puljić. Matea Bačko izložila rad na temu  “SFRJ u emigrantskom tisku u razdoblju od 1971. do 1990. na primjeru Hrvatske revije i Nove Hrvatske”, dok je Mihael Puljić održao izlaganje „Oduzimanje imovine kao razlog iseljavanja stanovništva Hrvatske sredinom 20. stoljeća“ koje potpisuje zajedno s izv. prof. dr. sc. Mirkom Lukašem s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Izlaganje održao i naš vanjski suradnik prof. dr. sc. Nenad Pokos „Emigracija iz Hrvatske nakon 2013. godine“.

Hrvatsko katoličko sveučilište