U PETAK, 07.12.2012. NEĆE SE ODRŽATI KOLOKVIJ NITI PREDAVANJE IZ PREDMETA GLAGOLJICA I HRVATSKA ĆIRILICA ZA STUDENTE DRUGE GODINE POVIJESTI .

NOVI TERMIN KOLOKVIJA JE  PETAK, 14.12.2012. U 08 h.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište