Poštovane studentice i poštovani studenti,

sutra u utorak, 9. lipnja i u srijedu 10. lipnja 2015. organiziramo fotografiranje generacija 2014./2015.  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu prema sljedećem rasporedu:

 

Utorak, 9. lipnja 2015.

Povijest I. godina preddiplomskog studija u 10:45
Povijest II. godina preddiplomskog studija u 11:45
Povijest III. godina preddiplomskog studija u 12:00

Povijest I. godina diplomskog studija – Stari vijek i Srednji vijek u 14:00
Povijest I. godina diplomskog studija – Suvremena povijest u 12:15

Sociologija II. godina preddiplomskog studija u 14:15
Sociologija III. godina preddiplomskog studija u 13:00

Srijeda, 10. lipnja 2015.

Sociologija I. godina preddiplomskog studija u 12:00

Psihologija I. godina preddiplomskog studija u 12:00
Psihologija II. godina preddiplomskog studija u 13:00
Psihologija III. godina preddiplomskog studija u 13:45

Četvrtak, 11. lipnja 2015. 

Povijest II. godina diplomskog studija – Stari vijek i Srednji vijek/ Suvremena povijest u četvrtak 11. lipanj 2015. nakon sastanka u 12:00.

Sve grupe će se okupiti ispred porte u dogovoreno vrijeme, nakon kojeg ćemo se uputiti na fotografiranje (ispred glavnih vrata Sveučilišta ili u slučaju kiše u zgradi). 

Radujemo se susretu s Vama!

 

Hrvatsko katoličko sveučilište