Filip Hren, student poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest, uspješno je obranio je u srijedu 4. siječnja 2023. doktorski rad “Hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu 1618.-1648.
/Croatian Soldiers during the Thirty Years War 1618-1648″. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su doc. dr. sc. Valentina Janković Barbarić, predsjednica povjerenstva, i članovi povjerenstva dr. sc. Vedran Klaužer i dr. sc. Juraj Balić.

Dr. sc. Filipu Hrenu čestitamo na sjajnom postignuću u ime akademske zajednice Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

 


Iz sažetka doktorskog rada:

Prva polovica 17. stoljeća je obilježena Tridesetogodišnjim ratom (1618.-1648.) koji je, premda najvećim dijelom vođen na prostoru Svetog Rimskog Carstva, zahvatio brojne zemlje europskog kontinenta. Rat se pokazao kao jedna od prekretnica europske povijesti, a središnja je uloga pripala carsko-kraljevsko dinastiji Habsburg. Dubok trag u ratu su ostavili hrvatski vojnici boreći se uglavnom pod zastavama Habsburgovaca te njihovih saveznika. Oni su svojom pojavom i načinom ratovanja ostavili veoma snažan dojam na suvremenike, ali i na vojskovođe koji su ih tijekom čitavog rata rado primali u svoju službu. Hrvatski su vojnici u Tridesetogodišnjem ratu sudjelovali unutar različitih vojnih postrojbi poput banskog banderija, insurekcijske vojske, krajiških kontingenata, privatnih formacija lokalnih velikaša i plaćeničkih jedinica. Na temelji izvore arhivske građe, objavljenih izvora i relevantne literature, u radu se žele istražiti karakteristike navedenih postrojbi hrvatskih vojnika koje su sudjelovale u ratu, kao i njihove međusobne sličnosti, odnosno različitosti. Isto tako, cilj je istražiti jesu li te karakteristike utjecale na angažman tih vojnika u Tridesetogodišnjem ratu te na koji način. Hrvatske vojnike se razmatra unutar političko-vojnog konteksta Svetog Rimskog Carstva i Habsburške Monarhije, ali jednako tako i noviteta na polju ratovanja te formiranja carske vojske.

 

Ključne riječi: Tridesetogodišnji rat, Hrvati, dinastija Habsburg, Isolano, Zrinski, insurekcija, Vojna krajina

Hrvatsko katoličko sveučilište