Apostolska konstitucija o katoličkim sveučilištima Ex corde Ecclesiae “promiče viši stupanj kulture, kako bi kršćanski duh bio javno, trajno i općeprisutan, a učenici ovih instituta postali zaista ljudi znanosti, spremni u društvu preuzeti važne službe, a u svijetu biti svjedocima vjere”.

 

1186

Papa Ivan Pavao II. poručuje:
“Osim što se obraćam katoličkim sveučilištima, obraćam se također brojnim katoličkim institucijama visokoga obrazovanja. U skladu s njihovom naravi i vlastitim ciljevima, one imaju zajednička neka ili sva obilježja sveučilišta i pružaju vlastiti doprinos Crkvi i društvu, bilo putem istraživanja, bilo putem odgoja ili s pomoću pripreme za neko profesionalno zanimanje. Iako se ovaj dokument odnosi specifično na katoličko sveučilište, on kani obuhvatiti sve katoličke institucije visokoga obrazovanja, zauzete za unošenje Kristove evanđeoske poruke u ljudske duše i u kulture. Stoga s velikim pouzdanjem i nadom pozivam sva katolička sveučilišta da vrše svoju nezamjenjivu zadaću. Njihovo se poslanje očituje sve nužnijim za susret Crkve s razvojem znanosti i s kulturama našega vremena.”

 Papa-Ivan-Pavao-II

Ivan Pavao II. (Karol Wojtyla) rođen je 1920. godine u mjestu Wadovice, blizu Krakowa. Nakon gimnazije, za vrijeme njemačke okupacije, studira teologiju na tajnom fakultetu u nabiskupskom dvoru u Krakowu, paralelno radeći u rudniku i tvornici. Za svećenika je zaređen 1946. godine. Studij je nastavio na Papinskom sveučilištu Angelicum u Rimu, gdje je postigao doktorat iz filozofije. Od 1954. profesor je na Katoličkom sveučilištu u Lublinu, a 1958. godine je imenovan pomoćnim biskupom u Krakowu gdje 1964. preuzima nadbiskupsku službu. Pavao VI. ga je 1967. godine imenovao kardinalom, a za papu je izabran 19. listopada 1978. godine. Za vrijeme svog pontifikata objavio je niz enciklika, obnovljeni Zakonik kanonskog prava te Katekizam Katoličke Crkve.
Preminuo je 2. travnja 2005. u svojoj rezidenciji u Vatikanu.

Glas koncila objavio je na svojim stranicama fotogaleriju vezanu za posjet pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište